Chronische pijn

Bijvoorbeeld: RSI of reuma. In het geval van chronische pijn, zijn er meer behandelingen nodig om het gewenste resultaat te bereiken. Zodra de behandelingen aangeslagen zijn, is het mogelijk dat de frequentie wordt teruggebracht. De therapie vermijdt de belasting die gepaard gaat met het gebruik van pijnstillers die vaak 3 tot 4 maal per dag ingenomen dienen te worden. Bijkomend groot voordeel is dat Optimens TherapieŽ geen bijwerkingen kent. (sufheid, concentratieproblemen, etc.).

Psychisch aangedreven (pijn)klachten
Dit betreft pijn in bijvoorbeeld rug of nek veroorzaakt door onder meer spanningen, stress of overspannenheid, maar ook burn-out. Deze klachten worden verzacht doordat de energiehuishouding van het lichaam weer op peil gebracht wordt en de specifieke neurohormonen terug in balans.

Zoals bij alle natuurlijke processen in het lichaam is het resultaat van de therapie niet altijd ogenblikkelijk merkbaar. Optimens TherapieŽ werkt op celniveau, dus vanuit de kern van het lichaam. Bij chronische aandoeningen zal de reactie op de behandeling wat tijd in beslag nemen. In de eerste weken zal de behandeling intensief zijn en na verloop van tijd, nadat de werking van Optimens TherapieŽ een lichamelijke reactie teweeg heeft gebracht, kan meestal volstaan worden met minder intensieve behandeling en zal de chronische pijn van de aandoening afnemen.

Praktijkervaringen laten verbluffende resultaten zien. Inmiddels is wereldwijd aangetoond dat Optimens TherapieŽ een positief resultaat heeft bij meer dan 85% van de casussen, met vaak blijvend resultaat.

Klik hier voor de resultaten van praktijkonderzoek bij 1846 mensen.