Contra indicaties

De onderstaande gevallen mag Optimens Therapie® niet worden toegepast omdat er nog niet voldoende wetenschappelijke gegevens beschikbaar zijn over de effecten:

• epilepsie
• pacemaker
• recent hersen- of hartinfarct
• zwangerschap
• bij kinderen jonger dan 4 jaar (niet goed kunnen aangeven of de pulse gevoeld wordt)

Optimens Therapie® mag in de onderstaande gevallen alleen worden toegepast onder medisch toezicht of in overleg met een arts:

• bij gebruik van bloedstollingsvertragende middelen met het oog op trombose risico
• bij extreem ondergewicht
• bij gebruik van betablokkers
• bij kanker